SVID har varit delaktiga i projektet ”Eco Design Initiative” i Kapstaden i Sydafrika.

Projektet gick ut på att introducera hållbar utveckling inom design för designstudenter i Sydafrika. Insatser som gjordes var utställningar, workshops och direkta insatser ute i kåkstäderna i projektet.

Projekttid

Projektet avslutades den 31/12 2012