Fem kommuner, tre regionförbund och Linnéunkversitetet samverkade kring design under begreppet Designregion Småland.

Under de tre år som projektet pågår skulle de här aktiviteterna genomföras:

  • 60 frukostmöte
  • 3 kreativa workshoppar
  • tiotalet resor för nationellt erfarenhetsutbyte
  • 2 kontaktresor per år
  • Medverkan i 3 mässor
  • Medverkan vid minst 2 seminarier under projekttiden för att sprida information om Designregion Småland
  • 300 företagsbesök i regionen
  • 2 workshoppar per år för designföretag i affärsmannaskap
  • Vägledande coachning till designföretag
  • produktutveckling

När pågår projektet?

Projektet pågick under tre år från den 1 mars 2010 till och med den 28 februari 2013.

Projektägare

SVID var projektägare.

Finansiärer

Strukturfonden, Växjö kommun, Sävsjö kommun, Värnamo, Nybro kommun, Lessebo kommun och de tre regionförbunden.