Projektet ska öka medvetenheten om designens betydelse för att utveckla produkter, tjänster och miljöer i Norrbotten.

Syftet är att skapa ett intresse för design och kanske främst industridesign eftersom det i allra högsta grad kan användas som ett kraftfullt konkurrensmedel på marknaden och ett sätt att öka intäkterna.

Under de närmaste tre åren kommer Centek, på uppdrag av SVID, att driva ett projekt som har fått namnet Designarena Nord. Syftet är att skapa ett intresse för design och kanske främst industridesign eftersom det i allra högsta grad kan användas som ett kraftfullt konkurrensmedel på marknaden och ett sätt att öka intäkterna.

– Vi erbjuder norrbottniska företag en mängd insatser och möjligheter. Bland annat design i tidiga skeden av innovationsprocessen, riktade insatser mot produkt- och tjänsteföretag, förpackningsdesign samt form- och funktionssatsningar för länets turistanläggningar. Allt i syfte att göra hela regionen mer attraktiv, säger projektledare Helena Jönsson, Centek.

När?

Projektet pågår 2008-2010.

Projektägare

SVID är projektägare.

Projektledare

Centek, på uppdrag av SVID

Finansiärer

 Nutek/Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Mer om Designarena Nord

Läs mer om Designarena Nord på projektets webbplats