Design Västerbotten är en av Sveriges största regionala designsatsningar.

Design Västerbotten har etablerat ett designcenter på Designhögskolan i Umeå. Inom projektet ingår även ett internationellt utbyte.

Projektets huvudmål är att:

  • Stärka konkurrenskraften inom näringsliv och offentlig sektor, med design som arbetsmetod.
  • Utveckla kunskapen om design som affärsutvecklingsverktyg.
  • Skapa en arena för affärsutveckling genom design.

När pågår projektet?

Projektet bedrivs i första hand under en treårsperiod, men avsikten är att verksamheten ska leva vidare inom ALMI:s ordinarie verksamhet.

Vem står bakom projektet?

Design Västerbotten ägs av ALMI Företagspartner Nord AB och finansieras även med EU-medel och av aktörer inom näringsliv och offentlig sektor.

SVID finns med i projektets styrgrupp.