Design för tjänster var ett paraplyprojekt med 5-6 olika delprojekt. Som förstudie fanns tidigare SVID-projekt med både uthållighets- och brukarperspektiv inom hemsjukvård/psykisk vård, insamling av förpackningar samt insamling av farligt avfall.

I samarbetet med andra kompletterande kompetenser har industridesigner lämpliga verktyg för att utveckla även icke-fysiska produkter. Även nya metoder utvecklades.

Syfte

Visa hur design kan användas för att förbättra eller skapa tjänster

Målgrupp

Företag och organisationer med tjänstefokus

Mer information