Projektet var inriktat på utbildning av yrkesverksamma konsulter och designköpare/beställare

Det byggde på SVIDs erfarenheter från ca 350 så kallade designgenomgångar och ett Nordiskt Designprojekt som samlade in och vidareutvecklade operationella metoder för att stärka användandet av design som konkurrensmedel i små och medelstora företag.

Resultaten användes för att skapa ett CD-baserat hjälpmedel för att stödja presentationer och dialoger, ”Design i Affärsutveckling, DIA”. Det fungerade som ett utbildningsverktyg och uppgraderades löpande under projektet.

Syfte

Öka målgruppens kompetens om design som strategiskt konkurrensmedel.

Målgrupp

Affärs- teknik- och designkonsulter, designköpare, näringslivsutvecklare och entreprenörsutbildare.