Målet med projektet var att integrera och stimulera användandet av design mellan Tyskland, Polen och Sverige.

Förutom en nätverksbyggande funktion mellan Sverige, Tyskland och Polen syftade projektet till att föra över kunskap och goda exempel mellan deltagarna och att utveckla de inom affärsutveckling och nationella designtraditioner.

I projektet, som var 3-årigt (hösten 2011 till och med våren 2014) deltog 30 designer varje år (designstudenter och små och medelstora företag). Totalt utbildades 90 deltagare i nya affärsmodeller med fokus på designprocessens möjligheter.

Deltagarna träffades under workshopsliknande former och seminarier kring affärs- och designutveckling. Träffarna ägde rum i Tyskland och Polen och avslutades varje år i Sverige med 2-3 dagars workshop/seminarier/diskussioner i en annorlunda miljö.

Finansiärer

Europeiska Unionen – Europeiska regionala utvecklingsfonden och Salt Baltic Programme.