Projektet utforskar vad invånare i socialt utsatta områden i Uppsala behöver för att främja sin hälsa och inte utveckla diabetes. SVID coachade forskningsgruppen i systemisk och samskapande design.

Ett främjande arbete för att nå ut med information som kan bidra till att färre människor i socialt utsatta områden utvecklar diabetes är oerhört angeläget. Denna fråga arbetar Uppsala universitet och institutionen för global hälsa aktivt med i PhD-projektet Prevent.

Mål

Målet med forskningsprojektet är att kartlägga vad som kan bidra till en bättre hälsa generellt och specifikt motverka att personer utvecklar diabetes. Att kartlägga hur detta bäst understödjs i sociala utsatta områden i och runt Uppsala.

Under 2022 coachar SVID främst riggningen av hela projektet och dess olika samskapande komponenter. Under 2023 är SVIDs fokus att följa workshops och utforma samskapande komponenter tillsammans med forskargruppen. Under 2024-2026 handlar det om att stötta det som händer i de tre områden där studien genomförs.

Målgrupp

Invånare i Uppsala, Gränby och Gottsunda.

Projekttid

2021-03-01 till och med 2026-12-31. Från och med 2024 fortsatte uppdaget inom ramen för det nybildade bolaget Förnyelselabbet.

SVIDs roll i projektet

SVID bidrar med coachningsstöd till forskargruppen i systemisk och samskapande design.

Projektägare och finansiär

Uppsala universitet, institutionen för kvinnor och barns hälsa

Samarbetspartner

Region Uppsala, KTH, SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign med flera.

Fullständigt projektnamn

Forskningsprojektets fullständiga projektnamn är: ”Transforming communities for active and healthy lifestyle: co-design of community outreach for the prevention of type 2 diabetes”.