Är det möjligt att flytta ett samhälle? Hur kan det göras på bästa sätt? Hur kan människor involveras i processen? Vad har design med saken att göra?

Under historiens gång har vi över hela jorden haft folkvandringar som ofta påverkat utvecklingen dramatiskt. Även idag tvingas människor och hela samhällen flytta. Orsakerna kan idag vara olika: Allt ifrån klimatförändringar, jordbävningar, vattenregleringar, krig eller som i Gällivare-Malmberget – gruvindustrins expansion.

Hur går man då till väga för att flytta eller skapa helt nya samhällen? Att ta hjälp av designmetoder kan vara ett sätt att nå bra lösningar. Därför genomförde SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, i samarbete med Gällivare kommun, en workshop där man med hjälp av moderna designmetoder ska hitta lösningar för en positiv, trygg och smidig samhällsomvandling med delaktiga invånare. Workshoppen hette City Move Interdesign och genomfördes under två veckor i mars – april 2009 i Gällivare och Malmberget.

När?

Projektet pågick 2007-2009.

Samarbetspartner

City Move Interdesign organiserades av SVID i samarbete med Gällivare Kommun, Länsstyrelsen Norrbotten, Regeringskansliet, Näringsdepartementet, LKAB, Europeiska Unionen – Europeiska regionala utvecklingsfonden och icid IDA.

Mer information om projektet