Projektet fokuserade på områdena design management, strategisk profilstyrning, varumärkesvård och lean design.

Syftet var att de medverkande företagen ska stärka sin konkurrenskraft genom att alla bidrar till effektiv värdeskapande kommunikation för att förtydliga företagets värden och ambitioner. Den nya samstämmigheten skulle komma att gestaltas i produkter, tjänster, miljöer, grafisk kommunikation och beteenden.

Delresultat av projektet lyftes fram på Elmia Subcontractor 2008.

För vem?

Leverantörer inom fordonsbranschen medverkar i projektet.

När?

Projektet pågick 2007-2008.

Finansiärer

  • Nutek
  • Västra Götalandsregionen
  • Elmia
  • SVID