CELLINK tilldelas 2019 års Stora Designpris för 3D-bioskrivaren BIO X. En skrivare för bio-bläck som skriver ut komplicerade, mänskliga vävnadsstrukturer i 3D. Utskrifterna kan likna till exempel hud, brosk eller ben och kan användas inom den medicinska forskningen.

Vinnare Stora Designpriset 2019

BIO X
Producerande företag: CELLINK
Design: CELLINK och Semcon

Juryns motivering

”CELLINK har inte bara lyckats bygga en revolutionerande bioskrivare, utan har också tillgängliggjort den för forskare genom ett omfattande kostnadseffektivt samarbete. Genom en smart futuristisk design som har en låg tröskel i användning har man bäddat för att lösa komplexa problem.”

Publikens favorit

Publikens favorit 2019 går till soffsystemet BOB från Blå Station med designstöd från Bernstrand & Co och Borselius Design.

Övriga finalister

Förutom Bio X och BOB var de andra finalisterna:

Om Stora Designpriset

Designens betydelse för konkurrenskraft och lönsamhet är bakgrunden till att arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen redan 2003 instiftade Stora Designpriset. Den årliga utmärkelsen delas ut i samverkan med SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign och Svensk Form med syftet att uppmärksamma affärsframgångar som bäddats av ett integrerat och konsekvent designarbete.

Prissumman för vinnaren av Stora Designpriset är 250 000 kronor och tilldelas designleverantören. Hälften av pengarna disponeras fritt medan andra hälften ska doneras till forskningsprojekt inom designområdet. ”Publikens favorit” prisas med 25 000 kronor liksom samtliga finalister.