Hur kan man säkerställa att ett företag utvecklar rätt erbjudanden och produkter som verkligen möter kundernas och användarnas behov? Vad är design och hur kan det användas i affärsutveckling?

Företag som använder design dubblerar nästan intäkter och avkastning jämfört med andra företag. I den här kursen får du lära dig grunderna i designprocessen och hur den kan användas för företag i att identifiera strategiska utvecklingsområden baserat på kundernas behov. Kursen fokuserar på de första stegen i designprocessen, där fokus ligger på att ta fram viktiga kundinsikter. Du kommer att få pröva olika metoder för att förstå kundernas perspektiv och behov, och lära dig hur man analyserar och definierar riktningen mot en strategisk utvecklingsfråga, som behövs för att på ett användarcentrat sätt lösa sina kunders behov.

Målet med kursen är att ge dig som arbetar som företagsfrämjare stärkt kompetens i din rådgivning. Kursen ger dig även möjligheten att stärka ditt nätverk genom att träffa och dela erfarenheter med personer som står inför liknande utmaningar.

Målgrupp – företagsfrämjare och affärsrådgivare

Den här kursen är öppen för dig som arbetar som företags- eller affärsrådgivare på till exempel Almi, en inkubator, science park eller annan organisation som arbetar med att främja företagande.

Vi ser helst att ni är minst två deltagande från varje organisation. Detta för att säkerställa att den nya kunskapen får förankring i er organisation.

Omfattning

Kursen pågår under tre förmiddagar, där det andra tillfället är genomförande av intervjuer på cirka 1 – 1,5 h.

Efter kursen får du möjlighet till individuell coachning. Coachningstillfällena bokas i samband med kursavslutet.

Kurstillfällen

Under hösten 2022 satsar vi på att utveckla en utbildningsplattform med on demand-kurser som vi sedan kompletterar med lärarledda coachningstillfällen. Kursen Användarcentrerad affärsutveckling kommer att vara först ut på plattformen. I början av september kommer du att kunna anmäla dig till att ingå i en testgrupp för utbildningen. Anmälningsformuläret kommer att publiceras på denna sida.

Kursinnehåll

I kursen kommer du att få lära dig grunderna i designprocessen. Kursen fokuserar på de två första stegen som är avgörande för att utveckla rätt varor och tjänster för företagens kunder eller användare.

Kursen innehåller både teori och praktiska övningar. Utifrån designprocessen, kommer vi att öva praktiskt på att identifiera och formulera utmaningar och behov utifrån tre olika företagsscenarier.

Du kommer att få:

  • lära dig om olika metoder för att få kundinsikter
  • öva dig i intervjuteknik och genomföra djupintervjuer med företagare
  • lära dig om olika ramverk som till exempel service blueprint, persona och aktörskarta för att definiera och analysera information från kunder och användare
  • öva på kundresan, utifrån olika företagscase

Vi avslutar kursen med att utveckla en strategisk utmaningsfråga baserat på de övningar vi har genomfört.

Vad kostar kursen?

Kursen finansieras av Tillväxtverket och är kostnadsfri för dig som deltar. Anmälan är bindande.

Var genomförs kursen?

Kursen genomförs digitalt i Zoom. Du kommer att delta aktivt med ljud och bild via webbkamera från din dator. En länk till Zoom kommer i god tid innan kurstillfället.

Kursledare

Fredrik Forsman är chef för näringsliv och industri på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Fredrik är en erfaren industridesigner som är van vid att coacha företag och verksamheter i hur de kan använda designmetodik för att utveckla sin verksamhet och affär. Fredrik har tidigare arbetat med allt från designstrategier till produktutveckling och hållbar arkitektur, både som anställd och i eget företag.

Vad säger tidigare deltagare om kursen?

”Jag rekommenderar alla företagsfrämjare att gå kursen. Den ger många insikter och praktiska verktyg i ett effektivt format med bra kursledare.”

”Som relativt ny i rollen som coach är alla handfasta verktyg uppskattade och Double Diamond-verktyget gav bra struktur.”

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta gärna mig.