Hur går hållbarhetsarbetet på ditt företag? Vet du inte hur du ska börja eller hur du ska fortsätta? Oavsett nivå hjälper vi dig praktiskt med kunskaper och vässar dina affärsmodeller för att stå starkare i den nya ekonomin.

I projektet Response arbetar vi med att stärka kapacitet och förmåga hos företag i att praktiskt utveckla egna cirkulära produkter, affärsmodeller och tjänster. Utbildningsinsatserna riktar sig främst till små och medelstora företag i Region Jämtland Härjedalen. En del utbildningar kommer även att vara öppna för företag i hela landet. Oavsett nivå hjälper vi dig praktiskt med kunskaper och vässar dina affärsmodeller för att stå starkare i den nya ekonomin.

Response är ett kompetenslyft där företag får expertkunskap om hållbara metoder och affärsmodeller baserat på flera års utveckling och forskning inom cirkulär design – ett arbetssätt som skapar resurseffektivitet med största möjliga värde för kund och företag med optimerad miljöpåverkan.

Nyheter

Kontakt

Anna Velander Gisslén

Anna Velander Gisslén

Hållbarhetsstrateg

Mobil: 070-895 65 20
E-post: anna.velander-gisslen@svid.se