I projektet Liften arbetar vi med att stärka små och medelstora tillverkande företag i Region Stockholm. Företagen erbjuds att vara med i ett utvecklingsprogram och nätverk.

Projektets övergripande syfte är att koppla samman företag med stödstrukturer inom det svenska innovations- och främjarsystemet, för att öka kunskapen hos företagen om vilka former av stöd som finns tillgängliga för företagsutveckling och bidra till ökad samverkan mellan olika företagsfrämjande aktörer. Projektet drivs av Södertälje Science Park i samarbete med SVID och KTH Leancentrum.

Inom ramen för projektet arrangeras ett affärsutvecklingsprogram för små och medelstora företag i Region Stockholm. De deltagande företagen får lära sig mer om att arbeta med utvecklingsarbete, hållbarhet och designprocesser. Företagen stärker även sitt nätverk genom att utbyta lärdomar och erfarenheter med andra deltagande bolag. Inom ramen för projektet organiseras också aktiviteter kopplat till nätverksprogrammet Friends of Södertälje Science Park.

Vi på SVID utvecklar tillsammans med KTH Leancentrum gemensamma samverkansmodeller mellan designtänkande och Lean-strategier, för att utveckla företagen utifrån användarcentrerad designmetodik såväl som produktionsteknik. Vi håller i föreläsningar och coachar företagen individuellt i deras kundcentrerade utvecklingsutmaningar.

Mål

Det övergripande målet är att projektet ska bidra till förbättrade förutsättningar hos de deltagande företagen, så att de kan tillgodose industrins behov av ökad konkurrenskraft och grön omställning.

Målgrupp

Huvudmålgruppen är små och medelstora företag inom Region Stockholm som bedriver industriell tillverkning, montering eller industrinära tjänster. Indirekta målgrupper är främjar- och innovationssystemet som projektet samarbetar med för att öka kunskapen om vilka erbjudanden som finns till målgruppen små och medelstora företag.

Projekttid

2022-01-01 till och med 2023-10-31

Projektägare

Södertälje Science Park

Samarbetspartner

SVID och KTH Leancentrum

SVIDs roll i projektet

SVID och KTH utvecklar gemensamma samverkansmodeller mellan designtänkande och Lean-strategier för att utveckla företagen utifrån användarcentrerad designmetodik såväl som produktionsteknik. Vi håller föreläsningar och coachar företagen individuellt i deras kundcentrerade utvecklingsutmaningar.

Finansiärer

Region Stockholm och Europeiska unionen – Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Logo: Södertälje Science Park
Logotyp för
Logo: Europeiska unionen - Europeiska regionala utvecklingsfonden
Logotyp för Region Stockholm