För att digitalisera rätt saker i sin verksamhet så att den blir lönsam, behöver företag förstå sina kunders verkliga behov och utmaningar.

Tillsammans med Almi, Design i Västernorrland och Designcentrum Region Jämtland Härjedalen utvecklar SVID nu ett utbildningspaket som stärker landsbygdsföretagen i deras designdrivna affärsutveckling – inom digitalisering, utveckling av nya cirkulära flöden och företagens hållbara värdeskapande.

Mål

I denna landsbygdsatsning, finansierad av Tillväxtverket, bidrar SVID med användarcentrerad designmetodik och designdriven affärsutveckling särskilt anpassad för landsbygdens behov.

Projektet avser att stärka rådgivare hos Almi, andra företagsfrämjande aktörer och företag med kompetens kring användarcentrerad designmetodik och designdriven affärsutveckling – med ett särskilt fokus på digitalisering för företag på landsbygderna.

Ambitionen är att öka förmågan hos företagsfrämjare att underlätta för företag att utveckla användarcentrerade digitala lösningar för deras kunder (nya som gamla kunder), samt att säkra att det är rätt produkter, varor och tjänster som digitaliseras först.

Målgrupp

Företagsrådgivare hos Almi, andra företagsfrämjande aktörer, företag och designkompetenser i Jämtland Härjedalen och Västernorrland.

Projekttid

Projektet pågår den 15 januari 2020 till och med den 31 mars 2021.

Projektorganisation

SVID är projektägare och SVIDs framstegsteam består av projektledarna Daniel Richardsson i Stockholm, Sol Vikström i Östersund samt Mona Wärdell i Sundsvall.

Projektet genomförs enligt designdriven affärsutveckling, med hjälp av designprocessmetodik i nära samverkan och samskapande dialog med Almi, Design i Västernorrland och Designcentrum Region Jämtland Härjedalen.

Finansiering

Projektet ingår och finansieras av Tillväxtverkets satsning på att utveckla företag på landsbygderna.

Finansiär

Tillväxtverket
Tillväxtverket

Kontakt

Har du frågor om projektet? Kontakta gärna någon av oss!

Daniel Richardsson

Projektledare Stockholm

Mobil: 073 – 841 86 40
E-post: daniel.richardsson@svid.se

Mona Wärdell

Mona Wärdell

Projektledare Sundsvall

Mobil: 076-786 28 28
E-post: mona.wardell@svid.se

Sol Vikström

Sol Vikström

Projektledare Östersund

Mobil: 0730-93 01 95
E-post: sol.vikstrom@svid.se

Fler projekt