Ett förnyelselabb med människan som utgångspunkt – för samhällsutveckling i samverkan.

Förnyelselabbet ska verka som en sektorsövergripande innovations- och samverkansplattform, för att med användarens perspektiv lösa komplexa frågor på nationell nivå.

Genom att utgå ifrån behov och upplevelser hos användargrupper och göra dem till medskapare, kan vi skapa innovativa lösningar som används och skapar värde för de som verkligen behöver dem.

En hållbar samhällsutveckling efterfrågar nya sätt att förstå problem och behov. Därför samlar vi aktörer och invånare i labb i Förnyelselabbet. Tillsammans tacklar vi samhällsutmaningar med hjälp av design.

När aktörer och invånare samlas i ett labb runt en utmaning skiftas ofta perspektiv. Aktörer får syn på andra aktörer och framför allt på hur deras tjänster påverkar invånarnas hela liv. I ett labb kan vi synliggöra behov och förstå hur och vad vi ska agera på.

Projekttid

Förnyelselabbet har samlat aktörer och invånare i design- och policylabb sedan vi fick uppdraget från Socialdepartementet och SKL 2016. Sedan dess har vi bland annat samarbetat med UNHCR Sverige, Skolverket och Vaggeryds Kommun.

Under åren 2018-2021, finansieras Förnyelselabbet huvudsakligen av Arvsfonden för att skapa labbmiljöer som förbättrar vardagen för nyanlända barn och unga.

Projektägare

Förnyelselabbet drivs av SVID.

Mer om Förnyelselabbet

Till Förnyelselabbets webbplats

Pia McAleenan

Pia McAleenan

Projektledare Förnyelselabbet

Mobil: 072-746 88 16
E-post: pia.mcaleenan@svid.se

Fler projekt

Lärlabb om hur företagare på landsbygderna bäst
stöttas i sin digitalisering

I detta projekt faciliterar SVID en lärlabbsprocess för projekt som fått medel inom Tillväxtverkets utlysning "Utveckla företag på landsbygderna".

Framtidsscenarier för
cirkulära möbelflöden

I projektet Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden samverkar möbelproducenter, distributörer, arkitekter, designers, kunder, branschorganisationer och regionala organ för att ta fram scenarier för hur cirkulära affärsekosystem kan komma att se ut i framtiden.

EcoDesign Circle
4.0

Hur kan cirkulär design bidra till att forma framtidens ekonomi och främja övergången till ett cirkulärt samhälle? Vilka möjligheter kan digitalisering ge för en hållbar service? Och vad behöver designer och affärsledare för att kunna applicera cirkulära affärsmodeller på ett hållbart sätt?

Hur stärker vi företag på
landsbygderna?

För att digitalisera rätt saker i sin verksamhet så att den blir lönsam, behöver företag förstå sina kunders verkliga behov och utmaningar.

Viable
Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på smarta hållbara städer.

DigiMission – Smart Industri i Regionerna 2.0 ÖMS

DigiMission är ett projekt som handlar om samverkan för effektivare digitalisering av små och medelstora företag i Mälardalen.

Förnyelselabbet

Förnyelselabbet ska verka som en sektorsövergripande innovations- och samverkansplattform, för att med användarens perspektiv lösa komplexa frågor på nationell nivå.