EcoDesign Circle arbetar för att öka kunskapen om ekodesign hos Östersjöregionens små och medelstora företag, designer och designorganisationer. Det ska i sin tur leda till att företag kommer att skapa metoder som drar nytta av ekodesign.

EcoDesign Circle är ett treårigt, EU-finansierat projekt där Sverige är ett av sex länder som via Interreg Baltic Sea Region Programme är med i arbetet. Den svenska delen representeras av SVID i samarbete med Green Leap på KTH.

Tillsammans med designorganisationer och universitet från Tyskland, Estland, Litauen, Polen och Finland kommer vi att verka i gränslandet mellan företag, designer, forskningsinstitutioner och offentliga organisationer. Projektet leds av Federal Environment Agency i Tyskland.

Mål

Målet är att bygga en verksamhetsmodell och ett kompetensnätverk för små och medelstora företag i Östersjöregionen. Att utvidga möjligheter till ekodesign och utöka samarbetet mellan designcenter i regionen. Målet är också att skapa arbetstillfällen för morgondagens marknader genom att öka resurser och kapacitet gällande miljöaspekterna i design. Att underlätta utvecklingen av nya ekodesignprodukter och ta steget mot en cirkulär ekonomi.

Varför är SVID med i projektet?

SVID är med i projektet för att utveckla miljötänkandet hos små- och medelstora företag och för att ekodesign ska bli en större naturlig del av deras verksamhet. Vi vill skapa kunskapsutbyte och kompetenshöjning inom området.

Sustainability Guide

Inom projektet har den internationella hållbarhetsguiden Sustainability Guide tagits fram. Till sustainabilityguide.eu

Projekttid & budget

Projektet pågår 2016 – 2019. Det finansieras av Interreg Baltic Sea Region Programme 2014 – 2020.

  • Varaktighet: treårigt projekt, pågår mars 2016 – februari 2019
  • Budget: € 2.2 miljoner
  • Projektpartner: sju partner från sex Baltic Sea Regionländer
  • Involverade organisationer: åtta konsthögskolor och industriförbund

Mer om EcoDesign Circle

Läs mer om den svenska delen av projektet på Hållbarhetsguiden Läs mer om projektet på EcoDesign Circles internationella webbplats

Finansiärer

Interreg Baltic Sea Region och Europeiska unionens utvecklingsfond
Interreg Baltic Sea Region
Logo: Europeiska unionen - Europeiska regionala utvecklingsfonden
Europeiska regionala utvecklingsfonden

Kontakt

Kontakta mig om du har frågor om projektet.

Anna Velander Gisslén

Anna Velander Gisslén

Projektledare och kommunikationsansvarig, EcoDesign Circle

Mobil: 070-895 65 20
E-post: anna.velander-gisslen@svid.se

Fler projekt

MOBEVI

MOBEVI är en förstudie för en hållbar transport- och mobilitetslösning för besökare och matvaror längs väg 363 och Vindelälven-Juhtatdahka.

DigiMission – Smart Industri i Regionerna 2.0 ÖMS

DigiMission är ett projekt som handlar om samverkan för effektivare digitalisering av små och medelstora företag i Mälardalen.

Circular Design – Learning for Innovative Design for Sustainability

Circular Design handlar om att främja hållbar konsumtion och produktion av produkter och tjänster i Europa.

Förnyelselabbet

Förnyelselabbet ska verka som en sektorsövergripande innovations- och samverkansplattform, för att med användarens perspektiv lösa komplexa frågor på nationell nivå.

EcoDesign Circle

EcoDesign Circle arbetar för att öka kunskapen om ekodesign hos Östersjöregionens små och medelstora företag, designer och designorganisationer. Det ska i sin tur leda till att företag kommer att skapa metoder som drar nytta av ekodesig