Projektet EcoDesign Circle har blivit beviljat en förlängning till och med 2021. SVID arbetar nu med att utveckla projektets olika verktyg ytterligare, samtidigt som vi tillsammans med våra samarbetspartner kommer att lägga stor vikt vid att kommunicera vikten av att implementera cirkulär design hos företag i allmänhet och designer i synnerhet.

Hur kan cirkulär design bidra till att forma framtidens ekonomi och främja övergången till ett cirkulärt samhälle? Vilka möjligheter kan digitalisering ge för en hållbar service? Och vad behöver designer och affärsledare för att kunna applicera cirkulära affärsmodeller på ett hållbart sätt? Frågor som dessa är grunden i projektet EcoDesign Circle 4.0.

EcoDesign Circle 4.0 är en förlängning på Interreg BSR-projektet EcoDesign Circle som pågick mellan 2016 och fram till och med 2019.

En viktig faktor inom hållbarhet är att gå från konsumtion till tjänster. Därför är tjänstefiering ett område som vi kommer att fokusera särskilt på i EcoDesign Circle 4.0. De metoder som har tagits fram kommer att anpassas ytterligare för att möta behovet av service thinking. Vi kommer att utbilda designer i detta för att bredda kompetensen av cirkulär kompetens inom området. Det här är en viktig del eftersom design är en grundläggande del i omställningen till ett cirkulärt samhälle.

Deltagare

EcoDesign Circle 4.0 drivs av designorganisationer och universitet från Sverige, Tyskland, Estland, Polen och Finland. Nytt i och med förlängningen är att vi har två nya partner. Technische Universität Berlin har tillkommit och Medina Art Ltd, Ryssland.

Projekttid

Projektet pågår 2019 till 2021.

Projektledare och finansiärer

The Federal Environment Agency i Tyskland leder projektet som finansieras av EU via Interreg Baltic Sea Region Program och med medel från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Ryssland.

Mer om EcoDesign Circle

Inom ramen för den första delen av projektet EcoDesign Circle togs en internationell hållbarhetsguide fram.

Logotyp för projektet EcoDesign Circle 4.0
EcoDesign Circle 4.0
Logotyp för European Union - European Regional Development Fund
European Union – European Regional Development Fund
Logotyp för Interreg Baltic Sea Region
Interreg Baltic Sea Region

Kontakt

Anna Velander Gisslén

Anna Velander Gisslén

Projektledare och kommunikationsansvarig, EcoDesign Circle

Mobil: 070-895 65 20
E-post: anna.velander-gisslen@svid.se