För att kunna digitalisera sin verksamhet så att den blir lönsam, behöver företag förstå sina kunders behov och utmaningar.

Projektet syftar till att stärka Almis rådgivare med kompetens kring användarcentrerad designmetodik med särskilt fokus på digitalisering för företag på landsbygderna.

Mål

Målet är att öka företagsrådgivarnas förmåga att stödja företag att utveckla användarcentrerade digitala lösningar och att säkerställa att det är rätt produkter, varor och tjänster som digitaliseras.

Målgrupp

Almis företagsrådgivare

Projekttid

Projektet pågår den 15 januari till och med den 31 oktober 2020.

Projektorganisation

SVID är projektägare.

SVID i samverkan med Design i Västernorrland och Designcentrum Region Jämtland Härjedalen utvecklar en särskild utbildningsmodul med fokus på digitalisering för företag på landsbygderna.

Projektet ingår i Tillväxtverkets satsning på att utveckla företag på landsbygderna.

Finansiär

Tillväxtverket
Tillväxtverket

Kontakt

Har du frågor om projektet? Kontakta gärna någon av oss!

Daniel Richardsson

Projektledare

Mobil: 073 – 841 86 40
E-post: daniel.richardsson@svid.se

Mona Wärdell

Mona Wärdell

Projektledare

Mobil: 076-786 28 28
E-post: mona.wardell@svid.se

Sol Vikström

Sol Vikström

Projektledare

Mobil: 0730-93 01 95
E-post: sol.vikstrom@svid.se