Projektets syfte är att främja hållbar konsumtion och produktion av produkter och tjänster i Europa. 

Detta kommer att ske genom samarbete kring kunskapsprocesser och utveckling av utbildningsmaterial för att lära och utbilda studenter, lärare och företag inom designbranschen i strategier för innovativ design för hållbarhet. Fokus ligger på socialt företagande och innovation inom utbildningsområdet, som ska möjliggöra skapandet av hållbara produkter och tjänster, i linje med europeiska policies inom cirkulär ekonomi och i sin tur ett mer hållbart samhälle.

Initiativet ska stärka trion medskapande kunskap (design för hållbarhet), innovation (där det finns en brist på särskilda inlärningssystem) och kurser och undervisningsmaterial inom högre utbildning och fortbildning.  

Målgrupper

Studenter, lärare och företag inom designbranschen.

Projekttid

Projektet pågår den 1 november 2016 till och med den 30 oktober 2019.

Projektpartner

De medverkande organisationerna och högskolorna kommer från Spanien, Irland, Nederländerna och Sverige. I varje land består sammansättningen av medverkande av universitet/högskola, företag och nationella designorganisationer. 

Projektägare

Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona, Spanien

Vill du veta mer om projektet? Kontakta gärna mig.

Anna Velander Gisslén

Anna Velander Gisslén

Projektledare och kommunikationsansvarig, EcoDesign Circle

Mobil: 070-895 65 20
E-post: anna.velander-gisslen@svid.se

Fler projekt

MOBEVI

MOBEVI är en förstudie för en hållbar transport- och mobilitetslösning för besökare och matvaror längs väg 363 och Vindelälven-Juhtatdahka.

DigiMission – Smart Industri i Regionerna 2.0 ÖMS

DigiMission är ett projekt som handlar om samverkan för effektivare digitalisering av små och medelstora företag i Mälardalen.

Circular Design – Learning for Innovative Design for Sustainability

Circular Design handlar om att främja hållbar konsumtion och produktion av produkter och tjänster i Europa.

Förnyelselabbet

Förnyelselabbet ska verka som en sektorsövergripande innovations- och samverkansplattform, för att med användarens perspektiv lösa komplexa frågor på nationell nivå.

EcoDesign Circle

EcoDesign Circle arbetar för att öka kunskapen om ekodesign hos Östersjöregionens små och medelstora företag, designer och designorganisationer. Det ska i sin tur leda till att företag kommer att skapa metoder som drar nytta av ekodesig