När: 7 – 9 mars 2022

Var: Svenska Mässan i Göteborg

På Kvalitetsmässan i Göteborg den 7-9 mars 2022 välkomnar vi nya deltagare att utforska och laborera kring en gemensam utmaning. Vi skapar en kreativ reflektionsyta för er att hitta nya ingångar och möjliga färdvägar i er utmaning.

För att delta skickar du en intresseförfrågan med en kort beskrivning av er utmaning och vilka aktörer ni vill ska delta. Ange också om ni vill samlas under en halvdag eller heldag. Vi har två till fyra labbplatser för högst 30 personer tillgängliga.

Om er utmaning går vidare så bokas du in på ett uppstartsmöte under vecka 2 där vi definierar utmaningsfrågor och skapar ett underlag till inbjudan som du kan använda för att samla de aktörer du vill ska vara med. Därefter utformar Förnyelselabbet på SVID ett utkast på workshop som vi vidareutvecklar tillsammans med dig under två avstämningstillfällen i februari.

Efter genomfört labb får ni era reflektioner samlade i ett presentationsmaterial och ytterligare ett samtalstillfälle för att diskutera potentiella färdvägar i hur ni kan arbeta vidare med materialet.

Intresseanmälan senast den 31 december 2021

Skicka din intresseanmälan med en kort beskrivning av er utmaning och vilka aktörer ni vill ska delta senast den 31 december till: elin.eng@svid.se

Kostnad

  • Halvdag: 40 000 SEK
  • Heldag: 75 000 SEK

Kontakt

Elin Eng

Elin Eng

Designer Förnyelselabbet

Mobil: 070-367 81 29
E-post: elin.eng@svid.se