När: 8 mars 2022

Var: Svenska Mässan, Göteborg

Vid kvalitetsmässan 2022 deltar SVID i två seminarier tillsammans med Governance Innovation Sverige. Det här är det första seminariet som handlar om hur vi designar för en lärande statsförvaltning.

I en alltmer komplex omvärld behöver vi förnya och organisera annorlunda. Kanske även så i den svenska statsförvaltningen? Hur kan vi skapa en förnyad och lärande struktur i statsförvaltning, vilka värden skulle det ge och vilka internationella exempel kan vi inspireras av. På vilket sätt skulle en lärande statsförvaltning kunna bidra till samhällets välfärd?

Efter några internationella inspirerande exempel på hur offentlig sektor förnyas i vår omvärld, blickar vi inåt tillsammans med företrädare från Governance Innovation Sveriges nätverk.

Moderatorer

Pia McAleenan, chef offentlig sektor och Myndighetssamverkan SVID och Lovisa Vildö, projektledare RISE.

Seminariearrangör

Governance Innovation Sverige (GOVIS)

När?

Tisdagen den 8 mars, kl. 8:15 – 9:15

Kostnad och anmälan

Om Kvalitetsmässan

Kvalitetsmässans syfte är att stimulera utvecklingen av Sveriges offentliga verksamheter och det svenska samhället i riktning mot ökad kvalitet och effektivitet. Genom att uppmärksamma förebilder och goda exempel, presentera väl arrangerade seminarier, intressanta talare och aktuella ämnesområden, är Kvalitetsmässan den viktigaste mötesplatsen för alla som arbetar inom offentligt finansierade verksamheter.

Kontakt

Pia McAleenan

Pia McAleenan

Chef offentlig sektor och myndighetssamverkan

Mobil: 072-746 88 16
E-post: pia.mcaleenan@svid.se