Designtrappan: Omedveten design, design som formgivning, design som arbetsprocess och design som strategi och innovation.

Designtrappan

Designtrappan visar hur man använder design inom en verksamhet.

Ju högre upp på designtrappan, desto mer strategisk betydelse har design i verksamheten. Ett sätt att planera för ett förbättrat designarbete är att ta reda på vilken nivå på designtrappan man befinner sig. Därifrån kan man besluta sig för vad man bör göra för insatser.

Steg 3: Design som strategi och innnovation

När design är en del i strategin för en organisation styrs designarbetet från ledningsnivå och genomsyrar alla aktiviteter I verksamheten.

Steg 2: Design som arbetsprocess

Designarbete i Steg 2 sker i huvudsak i separata utvecklingsprojekt och hanteras i individuella projektorganisationer. 

Steg 1: Design som formgivning

Design som formgivning på Steg 1 används i separata projekt ofta oberoende av varandra för den yttre formen, dekoren eller som illustration. 

Startpunkt: Omedveten design

Verksamheter som befinner sig nedanför designtrappans första steg har inte gjort något medvetet val om eventuella designinsatser.

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40