Designprocessen.

Fas 4. Genomförande

Tester

Tester kan ske vid upprepade tillfällen under arbetet. Dels rent tekniska funktionstester men framför allt i förhållande till användare och projektägare. Denna ”iterativa” arbetsmetod är speciellt viktig vid utveckling av tjänster.   

Utvärdering

Som ett självklart moment i ett projekt ingår att göra en riktig utvärdering av det arbetet som utförts av alla i teamet och andra som berörts. Uppgifterna bör samlas för att kunna läggas upp i ”erfarenhetsbanken” som kan tillföra kunskap till nästa projekt och därmed bidra till ett ännu bättre projekt.  

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40