Designprocesen.

Fas 2. Ideér

Visualisering

Detta är en metod genom hela processen för att alla projektberörda ska få samma uppfattning av idéer och förslag. Visualisering kan ske genom enkla skisser eller dataanimeringar men den kan även ske tredimensionellt.

Visualisera handlar till viss del om att gestalta framtiden. Ett sätt för designer är att omvandla företagsvisioner till lättillgängliga och visuella bilder eller visionsprodukter för att skapa mer eller mindre realistisk samsyn.

Så kallade Moodboards är ett vanligt sätt att förklara eller samskapa en bild av en vision.

Holistiskt arbetssätt

Att ha ett holistiskt arbetssätt betyder att man har en helhetssyn på uppgiften. Det är viktigt att se helheten, se sambanden mellan uppgiften som ska lösas och omgivande faktorer. Genom att se det kan man lättare förstå användarens perspektiv och det sammanhang som lösningen kommer att ingå i. Därför krävs också att man under utvecklingsprocessen involverar andra discipliner i arbetet för att kunna se användarna/kundens perspektiv.

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40