Designprocessen.

Fas 1. Behov

Projektorganisation

Ett av de första momenten i projektarbetet är att involvera rätt personer i projektorganisationen. Det kan vara representanter från olika användarled, intern projektledare, specialister, professionella designer från olika discipliner eller liknande. Det multidisciplinära arbetsteamet är av betydelse för att undvika "stuprörslösningar".

Det är viktigt att projektledaren har förmåga att få teamet att arbeta parallellt utan prestige.När man engagerar designer i projektorganisationen är det av vikt att konstatera viken designkompetens som krävs. Alla designer kan inte samma sak.

Användarstudier

I denna fas i projektet ingår en fördjupning i användarsituationen.
Detta görs med fördel nära och i samarbete med den framtida användaren, dvs målgruppen. Ofta kan användaren involveras konkret i arbetet redan i detta steg så att man kan återkomma med upprepade tester under hela arbetet.

Arbetet utförs med fördel med designkompetens eftersom de skall ha kompetens att studera, visualisera och analysera fram behov och önskemål som inte kommer till uttryck i vanliga undersökningar eller enkäter.

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40