Dela sida

Designprocessen, från idé till verklighet

Designprocessen är en utvecklingsprocess med olika metoder för att sätta sig in mottagarens/användarens/patientens situation och behov innan man beskriver problemet. Processen kan beskrivas på många olika sätt. Det här är SVIDs beskrivning. 

Designprocessen beskrivs i fyra faser; behov, idéer, utveckling och genomförande. 

Pilarna i figuren ovan markerar de fyra olika faserna som följer efter varandra. Personsymbolen
i mitten symboliserar användaren. Den symboliserar dels slutanvändaren men även
andra intressenter som är beroende av lösningen.

Den inre erfarenhetspilen markerar att utvärderingar och tester sker under hela processen och att de samlade erfarenheterna förs vidare även till nästa projekt.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40