Dela sida

Vision, mål och strategi

Här ser du vår vision, övergripande mål och strategi.

Vår vision är:

Design är en självklar drivkraft för hållbar utveckling.

Vårt övergripande mål är:

Designprocessen används i allt innovations- och förändringsarbete.

Vår strategi

Kärnan i vårt arbete utgår från designmetodiken. För att svara upp mot de behov som finns av kunskap i landet och för att hålla oss i framkant lägger vi stor energi på omvärldsbevakning. Bland annat följer vi företagens utmaningar, samhällstrender och aktuell forskning. Genom vår unika position har vi stor möjlighet att på ett strategiskt sätt bidra till positiv utveckling i Sverige.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40