Dela sida

Vision, mål och strategi

Här ser du vår vision, övergripande mål och strategi.

Vision

En hållbar samhällsutveckling genom design.

Mission

SVID bidrar till en hållbar samhällsutveckling ekonomiskt, socialt och miljömässigt genom att inspirera företag och organisationer att använda design som verktyg i utvecklingsarbete.

Vår strategi

Kärnan i vårt arbete utgår från designmetodiken. För att svara upp mot de behov som finns av kunskap i landet och för att hålla oss i framkant lägger vi stor energi på omvärldsbevakning. Bland annat följer vi företagens utmaningar, samhällstrender och aktuell forskning. Genom vår unika position har vi stor möjlighet att på ett strategiskt sätt bidra till positiv utveckling i Sverige.

En hållbar samhällsutveckling genom design

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40