Innovationsguiden - Användardriven innovation i offentlig sektor

Innovationsguiden är en satsning av SKL på att skapa en skalbar stödmodell för användardriven innovation. SVID har fått i uppdrag att genomföra projektet.

Kommuner, landsting och regioner får arbeta kring en utmaning de själva har identifierat. Syftet med projektet är att stötta SKL:s medlemmar i att ta sig an en utmaning med hjälp av modellen i Innovationsguiden, att hitta nya innovativa lösningar i kommuner, landsting och regioner och att samtidigt lära sig metodiken. 

Innovationsguiden ingår i projektet Användardriven innovation.

Läs mer om Innovationsguiden på www.innovationsguiden.se 

Dela sida

Kontakt

Har du frågor? Kontakta gärna mig!

Sara Tunheden

Sara Tunheden, projektledare Innovationsguiden

sara.tunheden@svid.se 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40