Förnyelselabbet - vad drömmer du om?

Förnyelselabbet

Ett förnyelselabb med människan som utgångpunkt – för samhällsutveckling i samverkan.

Syftet med Förnyelselabbet är att verka som en sektorsövergripande innovations- och samverkansplattform, för att med användarens perspektiv lösa komplexa frågor på nationell nivå.

Genom att utgå ifrån behov och upplevelser hos användargrupper och göra dem till medskapare, kan vi skapa innovativa lösningar som används och skapar värde för de som verkligen behöver dem.

Förnyelselabbets första utmaning är att förbättra livet och vardagen för nyanlända barn och unga. Hur kan vi ta hand om barn och ungdomar som är nya i Sverige?

Projekttid

Arbetet startade under hösten 2016 och kommer att pågå under 2017. 

Projektägare

Förnyelselabbet är ett initiativ från SKL (Sveriges kommuner och landsting) som
samordnas av SVID.

Förnyelselabbet ingår i projektet Användardriven innovation.

Mer om Förnyelselabbet

Till Förnyelselabbets webbplats

Dela sida

Kontakt

Har du frågor? Kontakta gärna mig!

Pia McAleenan. Foto: Caroline Lundén-Welden.

Pia McAleenan, projektledare, Förnyelselabbet

pia.mcaleenan@svid.se

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40