DigiMission - Smart Industri i Regionerna 2.0 ÖMS

DigiMission är ett projekt som handlar om samverkan för effektivare digitalisering av små och medelstora företag i Mälardalen. SVID är med som projektpartner. 

Mot bakgrund av de omställningar industrin och Sverige står inför, ska projektet mobilisera Mälardalens företag och Östra Mellansveriges aktörer, tydliggöra de företagsstödjande initiativ som erbjuds för att snabba på förändringstakten och erbjuda fler företag i regionen tillgång till systemets utvecklingsmöjligheter.

Projektet ska möta företagen där de står, motivera dem att hänga med i teknikutvecklingen, erbjuda rätt utvecklingsinsats efter företagets egen förmåga och samtidigt bygga företagets innovativa kapacitet.

Ett flertal beprövade program kommer att erbjudas och för de företag som kommit längst i sin utveckling kommer möjligheten att testa nya produkter och processer erbjudas i labbmiljö.

Projektet och aktörernas kompetens kommer under projekttiden att stärkas genom insatser som ökar design och användarperspektiv samt ökar teknikkunskaperna och förståelsen för vad teknikutvecklingen innebär.

Projekttid

Projektet pågår den 1/1 2019 till den 15/11 2020.

Projektägare

MITC, Mälardalen Industrial Technology Center är projektägare.

Partner

Mälardalen Industrial Technology Center, Mälardalens Högskola, Eskilstuna Fabriksförening, Södertälje Science Park och SVID.

Finansiär

Tillväxtverket

Kontaktpersoner

Anna Bird, MDH/MITC, anna.bird@mdh.se, tel. 073-662 06 54

Fredrik Forsman, SVID, fredrik.forsman@svid.se

Dela sida

Kontakt

Har du frågor om SVIDs medverkan i projektet? Kontakta gärna mig!

Fredrik Forsman

Fredrik Forsman
Projektledare  

Tel. 08-406 84 46

fredrik.forsman@svid.se

Finansiärer

DigiMission finansieras av Tillväxtverket och Europeiska unionen - Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Logotyp: Med finansiering från Tillväxtverket.

Logotypen för EUROPEISKA UNIONEN - Europeiska regionala utvecklingsfonden.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40