Design för energieffektiv vardag

Design för energieffektiv vardag är ett tvärvetenskapligt forsknings- och innovationsprogram som drivs av Energimyndigheten och SVID har rollen som kanslifunktion. Programmet utgår från individers och gruppers roll i energisystemet och kombinerar energi-, design- och beteendeområden för att ta fram nya affärsmodeller, kunskap, teknik, produkter och tjänster.

Syftet med programmet Design för energieffektiv vardag är att bidra till energisystemets omställning. Det ska vara enkelt att göra rätt och att använda teknik, produkter och tjänster som är energieffektiva och hållbara. 

Programmet har två forsknings-, utvecklings- och innovationsområden: Kunskap och kompetens och Innovation för resurseffektivitet.

Varför design i energi-forskning och utveckling?

Design är en process som utgår från människans behov, vanor och beteenden, och användarperspektivet är i fokus under hela utvecklingsprocessen. Energiforskning som tar hänsyn till design- och beteendeaspekter kan möjliggöra att affärsmodeller och funktionalitet på produkter, teknik och tjänster verkligen överensstämmer med människors behov, vanor, beteenden och preferenser.

Mål

Programmets övergripande mål är att bidra till energisystemets omställning genom att, med hjälp av designkunskap och kunskap om människors vanor och beteenden, ge individer och grupper större möjligheter att bidra till men även påverka och stärka sin roll i ett energieffektivt och hållbart samhälle.

Målgrupp

Målgrupper för hela programmet inkluderar:

  • Beslutsfattare inom energi- och klimatområdet
  • Näringslivsaktörer verksamma inom energi- och designområdena, inom närliggande branscher eller som är intresserade av energi- och designområdena
  • Forskare vid universitet, högskolor och forskningsinstitut
  • Branschorganisationer och intressegrupper
  • Entreprenörer samt små- och medelstora företag

Projekttid och budget

Programmet pågår mellan 2018 – 2021 och totalt utlyses 60 miljoner kronor.

Projektorganisation

  • Projektledare från Energimyndigheten: Christoffer Tjärnberg och Viktor Döhlen.
  • Projektledare kanslifunktion SVID: Fredrik Forsman
  • Kommunikatör kanslifunktion SVID: Sofia Beckman

SVIDs roll i projektet

SVID agerar kanslifunktion för programmet och sköter administration, kommunikation och arrangerar möten och konferenser.

Länk till programmets webbplats: www.designforenergi.se

Dela sida

Kontakt

Har du frågor? Kontakta gärna någon av oss.

Fredrik Forsman

Fredrik Forsman
Projektledare 

Tel. 08-406 84 46

fredrik.forsman@svid.se

Sofia Beckman

Sofia Beckman

Kommunikatör

Tel. 08-406 8447

sofia.beckman@svid.se

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40