Circular Design. Glödlampa med jordklot och återvinningssymboler.

Circular Design - Learning for Innovative Design for Sustainability

Projektets syfte är att främja hållbar konsumtion och produktion av produkter och tjänster i Europa. 

Detta kommer att ske genom samarbete kring kunskapsprocesser och utveckling av utbildningsmaterial för att lära och utbilda studenter, lärare och företag inom designbranschen i strategier för innovativ design för hållbarhet. Fokus ligger på socialt företagande och innovation inom utbildningsområdet, som ska möjliggöra skapandet av hållbara produkter och tjänster, i linje med europeiska policies inom cirkulär ekonomi och i sin tur ett mer hållbart samhälle.

Initiativet ska stärka trion medskapande kunskap - design för hållbarhet - innovation, där det finns en brist på srskilda inlärningssystem kurser och undervisningsmaterial inom högre utbildning och fortbildning.  

Målgrupper

Studenter, lärare och företag inom designbranschen.

Projekttid

Projektet pågår den 1 november 2016 till och med den 30 oktober 2019.

Projektpartner

De medverkande organisationerna och högskolorna kommer från Spanien, Irland, Nederländerna och Sverige. I varje land består sammansättningen av medverkande av universitet/högskola, företag och nationella designorganisationer. 

Projektägare

Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona, Spanien

Dela sida

Kontakt

Har du frågor? Kontakta gärna mig!

Anna Velander Gisslén

Anna Velander Gisslén
Projektledare och kommunikationsansvarig EcoDesign Circle 

Tel. 08-406 84 46

anna.velander-gisslen@svid.se

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40