Nätverk och samarbetspartner

Vi arbetar både i existerande nätverk och skapar nya tillsammans med samarbetspartner.

SVIDs myndighetsnätverk

I början av 2014 etablerades SVIDs myndighetsnätverk, nätverket för medborgaranpassade välfärdstjänster, för myndigheter som har erfarenhet av eller ett stort intresse för design.

Deltagare

Filmer

Inom nätverket har två filmer tagits fram:

Medborgaren som utgångspunkt - men hur gör man då?

Tre myndigheter delar med sig av sina erfarenheter och tips kring att arbeta med tjänstedesign.

Medborgaren som utgångspunkt och tjänstedesign som metod

Tre myndigheter berättar om varför de tycker att man bör arbeta med tjänstedesign som metod.

Nätverket för design av hälso- och välfärdstjänster

Tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har SVID bildat Nätverket för design av hälso- och välfärdstjänster. I ett antal av de regioner och landsting som är med i nätverket arbetar man nu för att inkludera designkapacitet i organisationen. Detta görs bland annat genom samarbeten med designbyråer i särskilda projekt och genom att försöka föra in designkunskap i personalutbildningen.

Nätverket har bland annat genomfört en workshop där deltagarna fått möjlighet att lära sig olika designmetoder genom att uppleva hur en designprocess genomförs. Workshoppen filmades och har paketerats om till ett webbaserat stöd för workshopledare som själva vill genomföra upplevelsebaserade designworkshoppar.

Till Snabbkurs i tjänstedesign

I samarbete med nätverket har två filmer på temat tjänstedesign inom vården tagits fram.

Se filmen Tjänstedesign inom vården - del 1
Se filmen Tjänstedesign inom vården - del 2

Nationella rådet för medskapad vård

SVID tillsammans Socialdepartementet, VINNOVA, Vårdanalys och Forte har skapat ett gemensamt råd för diskussion omdesign av tjänsterna i offentligt finansierad vård, omsorg och socialtjänst.

Syftet är att gemensamt föra kunskap om användarinvolvering, användarnas motivation och behov samt design av tjänster i offentligt finansierad verksamhet närmare respektive organisation. Syftet är också att skapa en gemensam kunskapsgrund för att samordna och driva på utvecklingen.

Ambassadörsnätverk för destination

SVID har bildat ett ambassadörsnätverk för destination. Deltagarna är stolta ambassadörer för sin destination och har arbetat med attraktionskraft och designprocessen.

Syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter med varandra, delge varandra både framgångar och motgångar och tillsammans skapa tillväxt i ambassadörernas respektive destinationer. 

Läs mer om ambassadörsnätverket här

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40