Michael Treschow-stipendiater 2015

Annie Hjälmefjord, Michael Treschow-stipendiat 2015

Annie läser Masterprogrammet Child Culture Design på HDK, Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg. Hon har kandidatexamen från Designprogrammet, inriktning hållbar utveckling, Linnéuniversitetet.

Den ofrivilliga tryggheten

Arbete om äldre utrikes föddas tillvaro i Alvesta. Arbetsprov av Annie Hjälmefjord.

Den ofrivilliga tryggheten

Iinfografik om vilka skillnader som finns i en pensionärs resa mot Sverige gentemot en 30-årings resa. Arbetsprov av Annie Hjälmefjord.

En egen vrå

I Alvesta finns det många nysvenska familjer som är trångbodda. Manual för att underlätta trångboddheten. Arbetsprov av Annie Hjälmefjord.

Lina Trulsson, Michael Treschow-stipendiat 2015

Lina läser Masterprogrammet i avancerad produktdesign på Designhögskolan vid Umeå universitet.

Remind

Musikapparat som är anpassad för äldre med Alzheimers sjukdom. Arbetsprov av Lina Trulsson med flera.

Move

Insulinpump anpassad för träning. Arbetsprov av Lina Trulsson.

Previous Next

2015 - Annie Hjälmefjord och Lina Trulsson

Annie Hjälmefjord, masterstudent på HDK, Högskolan för design och konsthantverk och Lina Trulsson, masterstudent på Designhögskolan, Umeå universitet tilldelades Michael Treschow-stipendiet om 100 000 kr vardera. Stipendiet delas ut till en student som visat på djärvhet, nydanande och lust i sitt arbete. Stipendiet delades ut av Michael Treschow på Handelshögskolan i Stockholm den 26 november 2016.

Användarfokus, empati och socialt patos är något som genomsyrade de båda Michael Treschow-stipendiaternas designarbete.

Stipendiaten Annie Hjälmefjord

Annie Hjälmefjord har i sina designarbeten från kandidatutbildningen Designprogrammet med inriktning hållbar utveckling vid Linnéuniversitetet och i sin praktik tagit sig an uppgifter som bland annat berör trångboddhet, äldre utrikesföddas livssituation i Sverige och språkinlärning hos barn som inte har svenska som första språk. Detta har bland annat resulterat i en kurs i samhällskunskap för äldre utrikesfödda, en manual med tips och exempel på hur man kan möblera en trångbodd bostad för att öka livskvaliteten och formgivning av material till sagor som bidrar till att främja språkutvecklingen.

- Det känns otroligt roligt att bli tilldelad Michael Treschow-stipendiet. Stipendiet innebär att jag kommer att våga och utforska mer under mina kommande projekt. Jag ser också fram emot att fördjupa mig i projekt om design och social hållbarhet och visa andra vad det innebär. Jag är säker på att design och designerns roll i samhället kommer att bli allt mer viktig, säger Annie Hjälmefjord, Michael Treschow-stipendiat.

Juryns motivering löd:

Annie Hjälmefjord tilldelas årets Michael Treschow-stipendium för sitt engagemang i frågor där designern annars ofta lyser med sin frånvaro.

Annie drivs i sitt arbete av ett stort socialt patos och av en vilja att förbättra och göra skillnad för människor i utsatta situationer. Hon har i sin praktik tagit sig an uppgifter som bland annat berör trångboddhet, äldre utrikesföddas livssituation i Sverige och språkinlärning för barn som inte har svenska som förstaspråk.

Annies formspråk är enkelt och funktionellt och alltid anpassat efter målgruppens behov och situation. Hon visar i sitt arbete på omsorgsfullhet och empati genom sitt grundliga researcharbete och hennes vilja och strävan att alltid arbeta i nära samarbete med målgruppen. Hon har tidigare visat på stor förmåga att ta sina arbeten vidare från skolan till skarpa projekt vilket gör att vi med stor spänning ser fram emot att följa hennes utveckling i framtiden.

Se Annies arbetsprover (pdf, 4 Mb)

Stipendiaten Lina Trulsson

Lina Trulsson har ett stort engagemang för hälsofrågor och har bland annat tagit fram prototyper på "Move", en insulinpump anpassad för träning och "Remind", en liten musikapparat som är anpassad efter patienter med Alzheimer. För att väcka minnen till liv kan anhöriga via en app skicka låtar till musikapparaten. Låtarna kan spelas upp av patienten när som helst och när anhöriga är på besök.

Under sitt kommande examensarbete våren 2016 kommer Lina att samarbeta med ECMO-centrum på Astrid Lindgrens barnsjukhus där mycket svårt sjuka patienter behandlas med en maskin som syresätter blodet utanför kroppen. Lina vill använda design för att undersöka hur behandlingen kan förenklas och komma fler patienter till godo.

- Det känns fantastiskt kul och sporrande att få ta emot Michael Treschow-stipendiet. Jag brinner för att förbättra och förenkla livet för människor i olika situationer, speciellt inom vården där det finns stora utmaningar och stor potential för förbättringar både för patienter, vårdpersonal och anhöriga, säger Lina Trulsson, Michael Treschow-stipendiat.

Juryns motivering löd:

Lina Trulsson får årets Michael Treschow-stipendium för sin starka drivkraft och mogenhet i sitt designarbete. Hennes intresse och engagemang ligger inom hälso- och sjukvården med nära känsla för de drabbade och ett starkt användarfokus. Lina använder sin egen erfarenhet till att på ett tydligt och empatiskt sätt gå in i sina projekt; genom att sätta sig in i de sjukas, anhörigas och vårdpersonalens situation vill hon förbättra och utveckla upplevelsen av vården.

Lina visar också förståelse för hur viktigt det är att presentera projekten rätt och använder film som hjälpmedel för att tydliggöra problem och lösning. Detta visar på känslighet då det används rätt, som i projektet Remind.

Vi är helt övertygade om att Lina kommer att uträtta mycket inom designområdet och hon har redan börjat. Det ska bli spännande att se hur hennes initierade och engagerade examensarbete med ECMO Centrum på Astrid Lindgrens barnsjukhus kommer att utvecklas.

Se Linas arbetsprover här (pdf, 1 Mb)

Om Michael Treschow-stipendiet

Michael Treschow-stipendiet instiftades 2003 och delas ut en gång om året av Michael Treschow, styrelseordförande Unilever, i samarbete med SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Syftet med stipendiet är att uppmuntra studenter att fortsätta studierna och utveckla sin designkompetens. Summan på stipendiet är 100 000 kr och tilldelas en student som visat på djärvhet, nydanande och lust.

Mer information om stipendiet

Mer om Michael Treschow-stipendiaterna 2015

Läs pressmeddelande om Michael Treschow-stipendiet 2015 här

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40