Internationellt engagemang

SVID medverkar i ett flertal internationella projekt och evenemang. På europanivå är SVID representerade i BEDA.

För aktuella evenemang, se vårt kalendarium.

Till kalendariet

BEDA, The Bureau of European Design Associations

På europanivå är SVID representerade i BEDA, the Bureau of European Design Associations. 

BEDA fungerar som en länk mellan dess medlemsorganisationer och EUs myndigheter. BEDA verkar också för att kommunicera värdet och betydelsen av design och innovation för den europeiska ekonomin.

Via BEDA utbyter medlemsorganisationerna värdefulla erfarenheter och kunskap.

BEDAs arbete har lett till att projekt som €Design har skapats och att design flyttats upp på den europeiska innovationsagendan.

SVID ser en utveckling där många medlemsländer nu har börjat implementera design på högsta politiska nivå.

Läs mer om BEDA på deras webbplats

Läs mer om projektet €Design

Dela sida

Kontakt

Vill du veta mer om vårt internationella evenemang?

Kontakta

Robin Edman

Vd, SVID

robin.edman@svid.se

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40