Forskning

SVID identifierar behov av ny forskning, verkar för att forskningssatsningar inom design kommer till stånd och arbetar med att föra ut resultat av forskning till näringslivet, den offentliga sektorn och akademin.

Swedish Design Research Journal

En till två gånger om året ger vi ut den vetenskapliga tidskriften Swedish Design Research Journal.

Läs och ladda ner Swedish Design Research Journal här

Sök publicerad forskning - designresearch.se

Design Research, designresearch.se, hjälper dig att hitta och använda designforskning för att skapa ny kunskap och nya lösningar.

Samtidigt är dina sökningar värdefulla för att visa hur designforskning utvecklar samhället. På designresearch.se kan du söka efter avhandlingar, e-böcker, böcker med mera som rör design.
Designresearch.se är ett samarbete mellan SVID och Designfakulteten.

Till designresearch.se

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40