• Värdig Entré

  Värdig Entré var ett samarbetsprojekt mellan Statens fastighetsverk (SFV), Stockholms stad och föreningen EIDD Design för Alla Sverige. SVID satt med i ledningsgruppen som designsamordnare.

  Projektet pågick 2006-2010.

  Utgångspunkten för samarbetsprojektet Värdig Entré var att alla ska kunna använda samma entré och göra det med värdighet. Oavsett om besökare kommer med rullstol, rullator eller drar en barnvagn ska de inte hänvisas till en ingång på baksidan av huset eller att använda varuhissen. Entrén ska vara värdig för såväl besökare som byggnaden i sig.

  Konkreta resultat av projektet Värdig Entré är i dag att Liljevalchs konsthall och Boställshusen på Skeppsholmen, med Hotel Skeppsholmen som hyresgäst, är fullt tillgängliga för alla besökare.

  Mer om Värdig Entré

  Läs mer om Värdig Entré på Statens Fastighetsverks webbplats

  Dela sida

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

  Dela

  Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

   

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40