• VILA - rätt sittmöbel i alla lägen

  Projektet arbetade med konceptutveckling utifrån äldres behov av produkter för att vila, att sitta och att resa sig.

  Utifrån kartläggning av behov i olika situationer utvecklade och testade projektet konceptuella lösningar.

  Konceptlösningarna förverkligades i prototypform för testning och förevisning av möjligheter för presumtiva tillverkare och målgrupper. 

  När?

  Projektet pågick hösten 2008-2009.

  Finansiärer

  • Hjälpmedelsinstitutet
  • Västra Götalandsregionen
  • SVID
  Dela sida

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

  Dela

  Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

   

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40