• Skåne i god form, del II

  Syftet med projektet var att förändra och förbättra arbetsmiljön och att skapa en mer jämställd arbetsplats. Projektet arbetade med arbetsplatserna på en förskola i Malmö och på Ängelholms sjukhus.

  Projektet hade sin utgångspunkt i projektet Vardagens design.

  Projektet drevs inom SVID Region Syd.

  Dela sida

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

  Dela

  Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

   

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40