• Program Design och Hälsa

  Hälsa, vård, omsorg och socialtjänst är områden där design kan göra stor nytta för att utveckla användarorienterade lösningar som påverkar patienter, personal, processer och ekonomiska resultat.

  År 2012 startade vi programmet Design och Hälsa för att möta den förväntade efterfrågan av designkunskap inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

  Designprocessen erbjuder möjlighet att öka effektiviteten för att möta medborgarnas krav på kvalitet, valfrihet och självbestämmande inom det nuvarande finansieringssystemet.

  Programmet Design och Hälsa har till syfte att lyfta in design som en naturlig del i allt förbättrings- och innovationsarbete på hälsoområdet.

  Efter tre års arbete med programmet ser vi tydliga effekter:

  - Designkompetens anlitas och/eller anställs direkt hos landsting och kommuner på flera orter i landet.

  - Det finns idag flera nationella nätverk och regionala/lokala aktiviteter där design bidrar till utvecklingen inom hälso- och sjukvården. I dessa nätverk deltar regionala och lokala aktörer som driver designprojekt inom ramen för sin verksamhet.

  - Andelen designföretag som erbjuder hälsorelaterade tjänster blir allt fler och de verksamheter som deltar i projekten ökar sin konkurrenskraft.

  Exempel på vad vi gör inom programmet

  Nätverket för design av hälso- och välfärdstjänster

  Tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har SVID bildat Nätverket för design av hälso- och välfärdstjänster. I ett antal av de regioner och landsting som är med i nätverket arbetar man nu för att inkludera designkapacitet i organisationen. Detta görs bland annat genom samarbeten med designbyråer i särskilda projekt och genom att försöka föra in designkunskap i personalutbildningen.

  Nätverket har bland annat genomfört en workshp där deltagarna fått möjlighet att lära sig olika designmetoder genom att uppleva hur en designprocess genomförs. Workshopen filmades och har paketerats om till ett webbaserat stöd för workshopledare som själva vill genomföra upplevelsebaserade designworkshoppar.

  Till Snabbkurs i tjänstedesign

  I samarbete med nätverket har två filmer på temat tjänstedesign inom vården tagits fram.

  Se filmen Tjänstedesign inom vården - del 1
  Se filmen Tjänstedesign inom vården - del 2

  Spjutspetsar inom hälsa

  I samarbete med SKL driver SVID projektet Följ Sveriges spjutspetsar. I projektet intervjuar vi verksamheter som infört arbetssätt som bygger på en mer aktiv medverkan från brukare och patienter.

  Genom satsningen vill vi sprida kunskap om hur designprocessen går till, vilka metoder som fungerar bättre och sämre. SVID vill också underlätta kontaktskapandet mellan olika aktörer som arbetar inom området.

  Till spjutspetsintervjuerna

  Nationella rådet för medskapad vård

  SVID tillsammans Socialdepartementet, VINNOVA, Vårdanalys och Forte har skapat ett gemensamt råd för diskussion omdesign av tjänsterna i offentligt finansierad vård, omsorg och socialtjänst.

  Syftet är att gemensamt föra kunskap om användarinvolverign, användarnas motivation och behov samt design av tjänster i offentligt finansierad verksamhet närmare respektive organisation. Syftet är också att skapa en gemensam kunskapsgrund för att samordna och driva på utvecklingen.

  Dela sida

  Kontakt

  Vill du veta mer om design och hälsa? Kontakta gärna mig!

  Jonas Gumbel

  Jonas Gumbel

  Programansvarig Hälsa 

  jonas.gumbel@svid.se 

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

  Dela

  Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

   

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40