• Program Design och Destination

  Programmet Design och Destination syftar till att via design bidra till regional tillväxt och utveckling av attraktiva regioner, platser och miljöer som människor vill bo i, arbeta i och besöka.

  Programmet innehåller projekt för stadsutveckling, destinationsutveckling, kompetensförsörjning och besöksnäring som bedrivs av aktörer i samverkan med SVID på flera platser runt om i landet.
  Utvecklingen inom detta område är snabb och efterfrågan av design kommer att växa inte bara inom turismområdet utan även som ett verktyg för att möta strukturomvandlingar på regional och lokal nivå.

  Exempel på vad vi gör inom design och destination

  Spjutspetsar inom design och destination

  SVID genomför intervjuer med olika verksamheter inom området design och destination. Syftet är att belysa hur framgångsrika, innovativa kommuner och projekt arbetar utifrån ett användarcentrerat perspektiv för att skapa attraktiva destinationer.

  Till spjutspetsintervjuerna inom design och destination

  Webbinarier – goda exempel inom design och destination

  SVID har haft en webbinarieserie om design för attraktiva destinationer.

  Till webbinarierna

  Seminarier och workshoppar runt om i Sverige

  Vi genomför workshoppar och seminarier runt om i landet för att sprida kunskap om design.

  Ambassadörsnätverk inom destination

  Vi har ett ambassadörsnätverk, där människor som har erfarenhet av design inom destination möts för att dela med sig av sin kunskap och frågeställningar till varandra. 

  Läs mer om ambassadörsnätverket

  Design och affärer – tema: Hur skapas attraktiva destinationer

  Under 2014 gav SVID ut tidningen Design och affärer med temat design och destination.

  Läs och ladda ner tidningen här

  Sommardesignkontoret

  Under de senaste 15 åren har SVID framgångsrikt drivit Sommardesignkontor runt om i Sverige. Syftet är att ge ökad insikt om designens bredd och betydelse som utvecklingsverktyg bland företag och organisationer, men också att ge studenter en möjlighet att introduceras på arbetsmarknaden och se hur deras insatser kan göra skillnad hos mottagaren.

  Under 2014 genomfördes ett Sommardesignkontor med tema destination i Köping och Arboga.

  Läs mer om Sommardesignkontoret

  Forskning inom design och destination

  Platsinnovation i Swedish Lapland

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

  Dela

  Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

   

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40