• Lean design, ärlig och entydig kommunikation

  Projektet fokuserade på områdena design management, strategisk profilstyrning, varumärkesvård och lean design.

  Syftet var att de medverkande företagen ska stärka sin konkurrenskraft genom att alla bidrar till effektiv värdeskapande kommunikation för att förtydliga företagets värden och ambitioner. Den nya samstämmigheten skulle komma att gestaltas i produkter, tjänster, miljöer, grafisk kommunikation och beteenden.

  Projektet grundades på Lean Design-analysen förstärkt med designinsatser, med syftet att hjälpa företag att kunna kommunicera sitt företag bättre. Projektet delades mellan uppdrag för designföretag och masterstudenter. Högskoleupdragen fokuserade på hybridinriktade mindre fretag.

  För vem?

  Leverantörer inom fordonsbranschen.

  När?

  Projekter pågick 2009-2010.

  Finansiärer

  • Tillväxtverket
  • SVID
  Dela sida

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

  Dela

  Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

   

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40