• KREAST

  KREAST, Kreativitetsbefrämjande strukturerad arbetsmodell för konceptutveckling, berörde spänningen mellan de kreativa inslagen och de formellt styrda strukturerna vid formgivning och innovativ produktutveckling.

  Målet var att skapa en gemensam integrerad arbetsmodell som omfattar arbetsmetoder, samarbetsformer och verktyg för konceptutveckling i industriföretag. Syftet var att bidra till kortare ledtider och minskade felkostnader inom produktutveckling med bibehållen eller förstärkt innovationskraft.

  När?

  Projektet pågick till och med sommaren 2008.

  Projektägare

  IVF var projektägare. Chalmers och SVID medverkade.

  Finansiärer

  Vinnova och näringslivet.

  Dela sida

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

  Dela

  Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

   

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40