• Innovativt Centrum för Hållbar Design - Formens Hus

  Projektet skulle skapa ett innovativt centrum för hållbar design. Projektet pågick från 2008 till och med 2010.

  Syftet med projektet var att skapa ett innovativt centrum för hållbar design där olika kompetenser från företag skulle få möta regionala högskolor och universitet, flera världens främsta designuniversitet och tekniskt framstående högskolor och universitet.

  Klimatet skulle präglas av ett tillåtande designdrivet innovationsklimat.

  Projektet skulle initiera och utveckla ett utvecklingskluster med inriktning på hållbar designdriven innovationsprocess och arrangera en internationell konferens om hållbar design.

  När?

  Projekttiden sträckte sig från 2008 till och med 2010.

  Var?

  Projektet var regionalt, i Hällefors kommun i Värmland.

  Projektägare

  Hällefors kommun var projektägare.

  Finansiering

  Projektet finansieras med strukturfodsstöd/regionala fonden, Hällefors kommun, Regionförbunden Örebro och Värmland.

  Dela sida

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

  Dela

  Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

   

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40