• Innovationsguiden - Användardriven innovation i offentlig sektor

  Innovationsguiden är en satsning av SKL på att skapa en skalbar stödmodell för användardriven innovation. SVID fick i uppdrag att genomföra projektet.

  Kommuner, landsting och regioner får arbeta kring en utmaning de själva har identifierat. Syftet med projektet är att stötta SKL:s medlemmar i att ta sig an en utmaning med hjälp av modellen i Innovationsguiden, att hitta nya innovativa lösningar i kommuner, landsting och regioner och att samtidigt lära sig metodiken. 

  Innovationsguiden ingick i projektet Användardriven innovation.

  Projekttid

  Projektet pågick 2016-2018. Efter projektets slut den 31/1 2018, övergick Innovationsguiden till SKL. 

  Mer om Innovationsguiden

  Läs mer om Innovationsguiden på www.innovationsguiden.se 

  Dela sida

  Kontakt

  Har du frågor? Kontakta gärna mig!

  Kristina Frisk

  Kristina Frisk, vd SVID

  kristina.frisk@svid.se 

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

  Dela

  Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

   

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40