• Förstudie för projektet Design Västerbotten

  SVID har genomfört en förstudie för hur ett designcenter i Västerbotten skulle kunna vara till gagn för myndigheter, utbildningar, företag, finansiärer, organisationer med flera i länet.

  Förstudien mynnade sedan ut i ett Mål 2-projekt med ALMI Företagsparnter Norr AB som huvudman.

  Finansiärer av förstudien var bland annat Länsstyrelsen i Västerbottens län, landstinget i Västerbottens län och Umeå kommun.Framsidan till Förstudie Design Västerbotten

  Projektet Design Västerbotten, som handlar om att etablera ett regionalt designcenter för länet i anslutning till Designhögskolan i Umeå, drogs igång under våren 2008.

  Läs sammanfattningen av Förstudie Design Västerbotten

  Läs hela Förstudie Design Västerbotten

  Dela sida

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

  Dela

  Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

   

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40