• Förstudie: Design för en hållbar livsstil

    SVID leder en förstudie som syftar till att identifiera metoder och undersöka initiativ för att utveckla förslag till hur man kan arbeta med designprocesser för en hållbar livsstil.

    Målet är att förstudien ska resultera i förslag till metoder för hur man systematiskt kan arbeta med design som en grund för att underlätta för människor att leva ett klimatsmart liv genom att utveckla produkter och tjänster som utgår från människors behov i bostadsområden.

    Målgrupper

    Designer, företag och samhällsplanerare i Västra Götalandsregionen.

    Projekttid

    Projektet pågår från den 10 april 2017 till och med den 30 oktober 2017.

    Projektägare

    SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

    Projektpartner

    • Göteborgsregionens kommunalförbund
    • Business Region Gothenburg (via ADA)
    • Skaraborgs kommunalförbund
    • Johanneberg Science Park
    • Borås Science Park

    Finansiär

    Västra Götalandsregionen

    Dela sida

    SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

    Dela

    Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

     

    SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40