• Expandera

  Expandera var en plattform för integrering och utveckling av design i Skåne/Blekinge.

  - Vi vill lyfta fram positiva exempel, sa Marie Loft, ansvarig för SVID Region Syd och projektledare för Expandera tillsammans med Stefan Fallgren. Vi vill visa företag som expanderat, blivit lönsammare och mer kreativa genom medvetet arbete med design. Logotypen för Expandera. Till www.expandera.org. Öppnas i nytt fönster.

  Expandera hade fem insatsområden med avgränsade mål. Insatsområdena var:

  1. Integrera, koordinera och driva designprocesser riktade mot företag

  2. Skapa och stärka nätverk

  3. Affärsutveckla designföretag

  4. Samordna designinsatser och initiativ i Skåne/Blekinge

  5. Marknads-, kommunikations- och informationsinsatser 

  Mål

  Projektet syftade till att tydliggöra hur Skånes och Blekinges näringsliv, kultursektor och offentliga verksamheter kunde positionera sig som frontregioner genom att använda design för att öka dess attraktionskraft gentemot näringsliv och invånare.

  Insatsernas mål var att företag, organisationer och offentliga verksamheter skulle bli medvetna om designens betydelse som konkurrensmedel, och för att de skulle integrera designmetodik i verksamheterna.

  Projektet ”Expandera!” harde en unik möjlighet då det verkade för att koppla ihop parter på nationell nivå (SVID) och regional nivå (Skåne/Blekinge) och ett klart fokus riktades mot SME i Skåne/Blekinge då projektet aktivt stöddes av Företagarna.

  Projektet verkade för att jämna ut skillnader och ta tillvara de resurser som finns mellan regionerna så att respektive regions näringsliv fick bättre förutsättningar till lönsamhet och tillväxt.

  Att tillvarata Skåne/Blekinges unika kreativa kapital inom designområdet och förvalta det på bästa möjliga sätt för att få en så hög avkastning som möjligt för företag och invånare i form av ökad tillväxt, lönsamhet och hållbar utveckling.

  Webbplats

  www.expandera.org

  När?

  Projektet pågick 2008-2010.

  Projektägare

  SVID var projektägare.

  Partner

  Form/Design Center var huvudpartner i utvecklingen av Expandera. www.formdesigncenter.com

  Ronneby Kulturcentrum var partner. www.ronneby.se/kultur&fritid Mer om Ronneby Kulturcentrum

  Finansiärer

  HuvudfinansiärLogotypen för Europeiska regionala utvecklingsfonden.

  Medfinansiärer

  Dela sida

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

  Dela

  Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

   

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40