• EkoDesign

  Projektet syftade konkret till att genom miljöanpassad produktutveckling, med hjälp av designinsatser skapa goda pedagogiska exempel bland mindre företag. Syftet är också att bidra till en förbättrad miljö för en hållbar framtid samt till en positiv företagsutveckling i landet.

  Collage av bilder från projektet Ekodesign

  Bakgrund

  Vi står inför avgörande globala miljöfrågor där det i dag finns en växande kunskap och ett intresse hos vanliga människor, men också hos flertalet företag kring miljöfrågor. Dessa miljöfrågor kan röra energiförbrukning, avfall, råvaruuttag, utsläpp, försämrade livsmiljöer för människor, djur och natur.

  Att utveckla vår tillvaro i rätt riktning kräver mycket forskning och utveckling. Utveckling av nya processer, analyser, mätmetoder, nytänkande inom produktutveckling och marknadsföring, studier av olika ämnens påverkan på naturen och människan och inte minst en (industri)historisk tillbakablick för att lära av historien. Människan har en tendens att enbart fokusera tillvaron kring den tid hon just för tillfället lever i.

  Under 1980- och 1990-talen har många företag investerat i miljövänligare produktionsprocesser. För att uppnå helheten i detta miljötänkande så måste även produkterna leva upp till dessa miljöambitioner för en hållbar utveckling på lång sikt. Detta ger också nya affärsmöjligheter för framsynta företag.

  Målgrupp

  EkoDesign 97 var ett unikt projekt som pågick 1998-2000 och vände sig till mindre och medelstora företag som var intresserade av miljöanpassad produktutveckling med hjälp av professionella designer och kvalificerad miljökunskap. 

  Resultat

  • 13 företag tillsammans med 13 designföretag medverkade i projektet.
  • Ca 50 designer genomgick miljöutbildning.
  • Ett nytt Ekodesignprojekt utvecklades efter projektet.

  Läs mer


  Ladda ner rapporten "EkoDesign - Ett steg mot en hållbar framtid."

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ekodesign - A Step Towards Sustainable Development. Pdf, 1 mb. Opens in a new browser.

  Ladda ner rapporten "EkoDesign - A Step Towards Sustainable Development

  (engelsk version av "Ekodesign - Ett steg mot en hållbar framtid").

  Dela sida

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

  Dela

  Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

   

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40